Mūsų Žemė - tai didelis vieškelis, o mes, žmonės - keliautojai

resize_400x400_coat_of_arms_of_sirvintos
64563556_2385171128212897_17459383636989
Untitled (3).png

Akimirkos iš virtualios konferencijos.

Ačiū dalyviams ir pranešėjams

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22
RESPUBLIKINIO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIO

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Respublikinio  švietimo įstaigų kūrybinio projekto ,,Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės - keliautojai“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Projektas skirtas tobulinti bei aktyvinti vaikų sveikatinimo, gamtosauginę ir kūrybinę savivoką.

3. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos  švietimo įstaigų ugdytiniai.

 

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų socialines, bendravimo, pažinimo, menines kompetencijas, įgyvendinant švietimo įstaigų kūrybinio projekto“ ,,Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės - keliautojai“  uždavinius.

5. Kūrybinio projekto uždaviniai:

5.1. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

5.2. Sudaryti sąlygas vaiko patirtiniam mokymuisi, garantuojant sėkmę.

5.3. Plėtoti įvairias menines ir pažintines veiklas bei formas, vykdant projektą.   

5.3. Gebėti surasti naujus, neįprastus metodus projekto įgyvendinimo etapams.

 

 

 III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

 

6. Projekto organizatoriai – Širvintų r. Gelvonų gimnazija (Šviesos g.7,Gelvonai Širvintų r. LT 19012). 

7. Projekto iniciatoriai Širvintų r. Gelvonų gimnazijos darbo su jaunimu vadovas SigitasMiknevičius, geografijos mokytoja Danguolė Savickienė, projektų ERASMUS+ organizatorė Jūratė Balukevičienė.

Telefonai pasiteiravimui 8 382 42138 , 8 606 11097

8. Projekto koordinatorė -  Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktorė Sondra Bartulienė.

9. Projekto partneriai – Širvintų savivaldybė,  Širvintų meno mokyklos neformaliojo švietimo centras, Širvintų r. Gelvonų seniūnijos kultūros centras.

10. Projekto globėja – Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

 IV. PROJEKTO TRUKMĖ

11. Projekto trukmė 2021-03-01 – 2021-04-21.

12. Dalyviai, kurie pageidauja  dalyvauti Respublikiniame  švietimo įstaigų kūrybiniame projekte ,,Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės keliautojai“ užpildo dalyvio paraišką ir  iki 2021-02 -28 atsiunčia anketą el. paštu: gelvonumokykla@gmail.com

V. PROJEKTO VEIKLOS

13. I etapas - piešinių paroda "Gamta mus teisia paslaptingai".

 2021-03-01 – 2021-03-27 ugdant meninius gebėjimus suteikti vaikams galimybę  naudoti     įvairias meninės raiškos formas ir priemones, kuriant įvairius piešinius parodai

skirtai Žemės dieną paminėti.  Parodai pateikiamų piešinių atlikimo technika – įvairi. Piešinio formatas – A4  formato lapas. Ant darbų, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta kortelė 50x100 mm, kurioje nurodyta: darbo autoriaus vardas, pavardė ir amžius, ugdymo įstaigos pavadinimas ir pedagogo vardas. Vykdant nuotolinio ugdymo procesą mokykloje, piešinį nufotografuokite ir atsiųskite nurodytu el. paštu. Nuotrauka turi būti ne mažesnė nei 1 Mb ir ne didesnė nei 10 Mb, formatas ─ JPG. Nuotrauka gali būti apdorota skaitmeniniu būdu ─ apkirpta, išlyginta, patobulintos spalvos.

14. II etapas - kelionių gurmanams - "Kelias - tai nuotykis".

2021-04-01 – 2021-04-29 vykdymo etapas. Tiek maži, tiek dideli mėgsta keliauti, pamatyti naujas vietas, susipažinti su žmonėmis. Neįtikėtini nuotykiai vyksta kelionių metu. Šio etapo metu pasirinkite kryptį :

  • Susipažinkime - tai mūsų miestas.

  • Mano įdomiausia kelionė.

  • Pažįstu tikrą turistą tai -........

Nufotografuokite, aprašykite (iki 5 sakinių) ir atsiųskite nurodytu el. paštu gelvonumokykla@gmail.com

15. III etapas - kūrybinės dirbtuvės "Paslapties džiaugsmas".

2021-05-03 – 2021-05-20 vykdymo etapas. 2021 m. minimi kaip botaniko Jurgio Pabrėžos metais. Gegužės mėnuo - tai puikus metas susipažinti su augalais, o tai mums padės viena populiariausių programėlių pasaulyje iNaturalist.

Suieškokite savo aplinkoje 10 augalų, panaudokite šią programėlę ir sukūrę koliažą atsiųskite mums nurodytu el. paštu gelvonumokykla@gmail.com

Šią programėlę galite atsisiųsti nemokamai:

Besinaudodami šia programėle padėsite mokslininkams identifikuoti augalus, praturtinti botanikos žinias. Tegul šis darbas būna jums didelis džiaugsmas atrandant naujas rūšis .

16. Projekto refleksija. Gerosios darbo patirties sklaida, įžvalgos ateičiai, įstaigų apdovanojimai baigiamajame projekto renginyje, kuris vyks Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje. Konferencijos metu aptarsime veiklas, jų naudą ugdymo procese, pasižvalgysime po mūsų rajono istorines vietas. Detali projekto programa bus atsiųsta projektui įpusėjus. Numatoma data gegužės 20 d. 

VI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visoms švietimo įstaigoms, dalyvavusioms Projekte bus įteikti  Širvintų savivaldybės merės padėkos raštai, pedagogams – kvalifikaciniai  pažymėjimai, aktyviausiems dalyviams įteiksime prisiminimo dovanėles.

Darbai autoriams negrąžinami. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose bei interneto svetainėse.